دسته: تور استانبول از تبریز

آذری ها در استانبول

سیاحت آذری ها در استانبول

ارسال شده توسط: mehran fallahi/ 412 0

فاصله سفر از تبریز به استانبول چندان زیاد نیست. شهر تبریز در شمال غرب کشور و در فاصله نه چندان دور از مرز ایران با ترکیه قرار دارد. به این ترتیب، تور استانبول از تبریز می تواند به عنوان یک سفر کوتاه اما به مقصد شهری آسیایی اروپایی تلقی شود. دلیل این که شهر استانبول را می توان شهری اروپایی آسیایی نامید، این است که نیمی از شهر در قاره آسیا و نیمی دیگر در قاره اروپا قرار گرفته اند. این دو بخش به وسیله رودخانه ای که از میان استانبول می گذرد از یکدیگر جدا شده اند. اگر مسافر تور استانبول از تبریز باشید، با عبور از پل بسفر در میان این شهر قادر خواهید بود بین دو قاره بزرگ آسیا و اروپا رفته و باز گردید. تور استانبول از تبریز ممکن است در قالب برنامه های گوناگونی اجرا گردد. تور زمینی استانبول و تور استانبول هوایی، اصلی ترین روش های سفر به این شهر پر از زیبایی را تشکیل می دهند.

ادامه مطلب