پادکست

با دبی بیشتر آشنا شویم

تور دبی

دبی – قسمت ۱

تور دبی

دبی – قسمت ۲

تور دبی

دبی – قسمت ۳

تور دبی

دبی – قسمت ۴

تور دبی

دبی – قسمت ۵

تور دبی

دبی – قسمت ۶

تور دبی

دبی – قسمت ۷

تور دبی

دبی – قسمت ۸

با استانبول بیشتر آشنا شویم

تور استانبول

استانبول – قسمت ۱

تور استانبول

استانبول – قسمت ۲

با ایروان بیشتر آشنا شویم

photo_2018-12-30_15-11-28

ایروان – قسمت ۱

1234

ایروان – قسمت ۲

تور ارمنستان

ایروان – قسمت ۳

با آذربایجان بیشتر آشنا شویم

Azerbaijan01 27اردیبهشت

آذربایجان – قسمت ۱

آرذبایجان شماره2 31اردیبهشت

آذربایجان – قسمت ۲

آذربایجان شماره3 31اردیبهشت

آذربایجان – قسمت ۳

با گرجستان بیشتر آشنا شویم

گرجستان شماره1 6اردیبهشت

گرجستان – قسمت ۱

گرجستان شماره2 13اردیبهشت

گرجستان – قسمت ۲

گرجستان3 19اردیبهشت

گرجستان – قسمت ۳

انتخاب چمدان مناسب برای سفر

انتخاب چمدان مناسب1 16تیر

انتخاب چمدان – قسمت ۱

انتخاب چمدان مناسب برای سفر2 16تیر

انتخاب چمدان – قسمت ۲

راه های غلبه بر ترس از پرواز

راه های غلبه بر ترس از پرواز1 3مرداد

ترس از پرواز – قسمت ۱

راه های غلبه بر ترس از پرواز2 9مرداد

ترس از پرواز – قسمت ۲