دسته: ژاپن

فرهنگ مردم ژاپن

ارسال شده توسط: Fallahi/ 2435 0

735899soghatلباس کیمونو، لباس مردگان
همه ی ژاپنی نحوه ی پوشیدن کیمونو را به درستی می دانند و اگر کسی به صورت اشتباه بپوشد، به آن فرد، بد نگاه می کنند. البته منظور از درست پوشیدن این است که، باید حتما سمت چپ را بر روی سمت راست قرار دهید، اصولا ژاپنی ها افرادی بسیار خرافاتی هستند. آن‌ها معتقدند که فقط در هنگام پوشاندن آخرین لباس به مردگان باید سمت راست لباس را بر روی سمت چپ آن گذاشت.